120 godina poljoprivrednog dobra

Odlukom Austrougarske uprave, odnosno zemaljske vlade BiH na lokalitetu Butmira – Ilidža 1893. godine formirana je poljoprivredna stanica, jedna od četiri u BiH. Poljoprivredne stanice su bile veča državna poljoprivredna gazdinstva i iz poljoprivrene stanice na Butmiru u kasnijem periodu izraslo je i Poljoprivredno dobro Butmir. Dugogodišnjim radom PD Butmir je doživio mnoge transformacije u zavisnosti od društvenog uređenja i političko ekonomskih prilika. Veoma je bitno naglasiti da su mnoge generacije kadrova iz oblasti poljoprivredne djelatnosti u BiH nastale ili prošle kroz procese rada Butmira. Na osnovama materijalno tehničkih i kadrovskih uslova PD Butmira nastajale su:

- Prva niža poljoprivredna škola /1922.godina – 1929.godina/

- Srednja poljoprivredna škola /1946.godine – 1949.godine/

- Fakultetsko poljoprivredno ogledno dobro /1960.godine – 1985.godine/

Sjedišta većeg broja Instituta i Zavoda. (Institut za stočarstvo, Institut za ratarstvo, Institut za voćarstvo, Zavod za mehanizaciju, Zavod za poljoprivrednu tehnologiju.