Odlukom Austrougarske uprave, odnosno zemaljske vlade BiH na lokalitetu Butmira – Ilidža 1893. godine formirana je poljoprivredna stanica, jedna od četiri u BiH. Poljoprivredne stanice su bile veča državna poljoprivredna gazdinstva i iz poljoprivrene stanice na Butmiru u kasnijem periodu izraslo je i Poljoprivredno dobro Butmir. Dugogodišnjim radom PD Butmir je doživio mnoge transformacije u zavisnosti od društvenog uređenja i političko ekonomskih prilika. Veoma je bitno naglasiti da su mnoge generacije kadrova iz oblasti poljoprivredne djelatnosti u BiH nastale ili prošle kroz procese rada Butmira. Na osnovama materijalno tehničkih i kadrovskih uslova PD Butmira nastajale su:

- Prva niža poljoprivredna škola /1922.godina – 1929.godina/

- Srednja poljoprivredna škola /1946.godine – 1949.godine/

- Fakultetsko poljoprivredno ogledno dobro /1960.godine – 1985.godine/

Sjedišta većeg broja Instituta i Zavoda. (Institut za stočarstvo, Institut za ratarstvo, Institut za voćarstvo, Zavod za mehanizaciju, Zavod za poljoprivrednu tehnologiju.

Dugi niz godina, učenici i studenti Sarajevske regije i BiH su vršili, a i danas vrše praksu iz mnogih grana poljoprivredne i veterinarske struke u PD Butmir. Da bi razumjeli šta je bilo PD Butmir u svojoj istoriji i šta ima namjeru biti, citiraćemo mišljenje istaknutog stručnjaka, Prof. dr. Pancer O. „Butmir je hram agrarne misli i prakse“. PD Butmir je u periodu od 1893. godine pa do danas dao veliki doprinos i u oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje i danas je veoma značajan proizvođač mlijeka u Federaciji BiH (svaki dan proizvede 9000 litara mlijeka). Ogromne količine poljoprivrednih proizvoda u proteklom periodu su proizvedene u PD Butmiru i plasirane na tržište Sarajeva, BiH. PD Butmir se od 1893. godine pa do danas bavio primarnom poljoprivrednom proizvodnjom i to:

- Ratarsko povrtlarskim kulturama;

- Stočarstvom (govedarstvo, konjegojstvo, peradarstvo, kuničarstvo, svinjogojstvo, ovčarstvo);

- Oglednom poljoprivrednom proizvodnjom za potrebe naučnih i privrednih institucija i organizacija;

Pored osnovne djelatnosti PD Butmir je bio veoma značajan partner u mnogim razvojnim privrednim i poljoprivrednim projektima grada Sarajeva, Sarajevske regije, Federacije BiH i BiH.